Multicare X – GUI

Grafické uživatelské rozhraní pro nemocniční lůžko akutní péče od firmy Linet.

Spolupráce se studiem Divan Design.

2021